Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov ON-LINE

Odbornú prípravu elektrotechnikov a aktualizačnú odbornú prípravu zabezpečujeme na základe oprávnenia Národného inšpektorátu práce na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce, číslo VVZ-0329/11-05.1 a číslo VVZ-0223/12-05.2

Aktualizačná odborná príprava (AOP) ----TERAZ ON LINE - prihlasujte sa mailom

Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v § 16 ods. 4 ustanovil povinnosť absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu (ďalej len „AOP“) všetkým fyzickým osobám, ktoré môžu obsluhovať určený pracovný prostriedok alebo vykonávať určené činnosti len na základe platného preukazu alebo osvedčenia vydaného oprávnenou právnickou alebo fyzickou osobou a to každých 5 rokov od vystavenia preukazu alebo osvedčenia, resp. od absolvovania poslednej AOP.

 

Rozsah AOP:

pre skupinu 05.1 : §21-elektrotechnik, §22-samostatný elektrotechnik, §23-elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky - 8 hodín

pre skupinu 05.2 : §24-revízný technik vyhradeného technického zariadenia elektrického - 8 hodín

 

Novinka!!!

Aktualizačnú odbornú prípravu zabezpečujeme aj externe - priamo vo Vašich priestoroch a naviac s možnosťou rozdelenia školenia na dva dni po 4 hodiny!!!

Tým, že školenie bude vo Vašich priestoroch, naše ušetrené náklady Vám premietneme v znížení ceny za školenie.

Termín AOP si individuálne dohodnite na tel.č. 0905 652822 alebo na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Cenu za AOP Vám určíme individuálne podľa počtu uchádzačov o školenie a miesta, kde bude školenie uskutočnené. 

Určenie školenia 
V oblasti vykonávania činností na vyhradených technických zariadeniach elektrických je AOP určená nasledovným držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti: 
•    elektrotechnik - § 21-podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z. (resp. vyhl. č. 718/2002)) 
•    samostatný elektrotechnik - § 22 podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z. (resp. vyhl. č. 718/2002 Z.z.,) 
•    elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky - § 23 podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z. (resp. vyhl. č. 718/2002 Z.z., )
•    revízny technik - § 24  podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z. (resp. vyhl. č. 718/2002 Z.z)
•    (v rozsahu : pre objekty triedy A a B, bez obmedzenia napätia)


Povinnosť absolvovať AOP stanovuje § 16, ods. 4 zákona č. 124/2006 Z.z. nasledovne: 
•    osoby, ktoré vlastnia osvedčenie vydané po 1. 7. 2006 musia AOP absolvovať do 5 rokov od vydania osvedčenia 
•    osoby, ktoré už absolvovali AOP, musia AOP znovu absolvovať vždy do piatich rokov od jej posledného absolvovania 
•    poznámka: osoby, ktoré vlastnia osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané pred 30. 6. 2006, museli absolvovať prvú AOP do 30. 4. 2008, inak ich osvedčenie týmto dňom stratilo platnosť


Cieľ  školenia
Cieľ a obsah AOP je stanovený požiadavkami na obsah výchovnej a vzdelávacej činnosti v zmysle prílohy č. 6 vyhlášky MPSVR SR č. 356/2007 Z.z.. 
•    AOP umožní účastníkovi najmä: 
•    oboznámiť sa s novými odbornými poznatkami a s predpismi v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zariadení so zameraním na elektrické zariadenia a s ich praktickým dopadom na činnosť na vyhradených technických zariadeniach elektrických oboznámiť sa s novými STN pre oblasť elektrických zariadení
•    vymeniť si aktuálne poznatky a skúsenosti v oblasti praktického uplatňovania nových predpisov pre elektrické zariadenia


Potvrdenie o absolvovaní AOP 
Absolvent získa potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy v zmysle § 16 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z.z. - toto potvrdenie bude vyznačené na rube  na predloženom origináli platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti.


Podmienky na vydanie potvrdenia o absolvovaní AOP 
•    Absolvovanie AOP v rozsahu 8 hodín
•    Predloženie originálu platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre činnosť na vyhradených technických zariadeniach elektrických a mať absolvovanú povinnú preventívnu lekársku prehliadku

Cenník

Jednotlivé školenia vieme zabezpečiť priamo u Vás ! Vieme sa prispôsobiť Vašej požiadavke a rozložiť školenie na niekoľko dni a v čase od 6.00 do 20.00 … Čítať ďalej

Prihlášky

S cieľom zníženia Vašich nákladov na školenie, ponúkame Vám uskutočniť školenie vo Vašich priestorov a vieme prispôsobiť časový harmonogram školenia … Čítať ďalej

Termíny školenia

Školenie sa budú konať v Žiline. Presná adresa školenia závisí od počtu prihlásených účastníkov školenia a bude včas oznámená… Čítať ďalej