Určené meradlá prietoku a tepla

Zmeny v metrologickej legislatíve v roku 2006 podstatným spôsobom ovplyvnili uvádzanie niektorých druhov určených meradiel na trh.

Prejavili sa hlavne po nadobudnutí účinnosti nariadenia vlády Slovenskej republiky č. nariadenia vlády Slovenskej republiky 294/2005 Z.Z. o meradlách a tiež vyhlášky ÚNMS SR č. 570/2006 Z. z., ktorou sa ÚNMS SR naposledy novelizovala vyhláška ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov.
Obidva tieto všeobecne záväzné právne predpisy nadobudli účinnosť 30. 10. 2006.

Firma ZPA-Mont je registrovaná na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (č.R/I-33/2010) na:

  • Opravu a montáž určených meradiel – meračov tepla a ich členy
  • Montáž určených meradiel – meračov pretečeného množstva vody na studenú vodu a na teplú vodu

Na základe oprávnenia zabezpečujeme :

  • Návrh, dodávku a montáž meračov prietoku a tepla v pare, teplej vykurovacej vode a v studenej vode
  • Zabezpečenie určených meradiel zabezpečovacími značkami
  • Vystavenie „ Protokolu o uvedení určeného meradla do prevádzky“
  • Zabezpečujeme následnú metrologickú kontrolu meradiel

Firma ZPA-Mont zastupuje českú firmu Mattech, s.r.o., Ostrava v Slovenskej republike v oblasti dodávky nasledovných určených meradiel:

  • Snímač pretečeného množstva tekutín – meracia trať so škrtiacimi orgánmi, typ MATTECH – schválenie typu : TSK 142/12-139
  • Clonový prietokomer, typ MATTECH DN 15-DN1000, schválenie typu : TSK 142/12-140
  • Clonový prietokomer „ Segmentová clona Mattech“, typová rada MATTECH DN 50-DN1400, schválenie typu : TSK 142/12-141
  • Prietokomer s integrovanou centrickou clonou na meranie prietoku tekutín, typ MATTECH DN 15-DN50, schválenie typu : TSK 142/12-142

Cenník

Jednotlivé školenia vieme zabezpečiť priamo u Vás ! Vieme sa prispôsobiť Vašej požiadavke a rozložiť školenie na niekoľko dni a v čase od 6.00 do 20.00 … Čítať ďalej

Prihlášky

S cieľom zníženia Vašich nákladov na školenie, ponúkame Vám uskutočniť školenie vo Vašich priestorov a vieme prispôsobiť časový harmonogram školenia … Čítať ďalej

Termíny školenia

Školenie sa budú konať v Žiline. Presná adresa školenia závisí od počtu prihlásených účastníkov školenia a bude včas oznámená… Čítať ďalej